As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Help:Relatief snel en toch verantwoord een reeks voorouders invoeren

Van Rodovid NL

Ga naar: navigatie, zoek

InhoudAlle begin lijkt moeilijk en dat is het ook !

Voor vrijwel iedereen die net begint lijkt het hier erg omslachtig.
In het begin kan men veel gegevens verliezen als men nog niet weet wat wel en wat niet kan.
Een veel gemaakte beginnersfout is te klikken op OK links bij Zoeken in plaats van op Pagina opslaan onderaan.
Dan ben je ineens alles wat je net hebt ingevoerd weer kwijt...........


[bewerk] Typen of plakken

Typen of plakken

De meeste gebruikers typen hier vrij weinig en gaan uit van basismateriaal op Geneaweb, My Heritage, Aldfaer of een ander genealogisch programma.
Met de muis copiëert en plakt men het dan daar vandaan op Rodovid. Daardoor is de kans op fout overtypen niet aanwezig.
Ook zijn er mensen, die geen eigen database of eigen genealogisch programma hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen dubbel werk willen doen.
Zij typen uiteraard wel alle gegevens hier.

een veel voorkomende routine bij het invoeren van een persoon is:

 1. beginnen met het klikken in het zijmenu hier links op VOEG NIEUWE PERSOON TOE;
 2. (muis)copiëren uit een externe database (uw eigen op uw computer staande gegevens van uw genealogisch onderzoek) een regel met de volgende inhoud: voornamen,achternaam,(geboortejaar-sterfjaar);
 3. de hele regel (muis)plakken in het vakje van de voornamen;
 4. de achternaam knippen uit het voornamenvakje en plakken in het achternaamvakje;
 5. in het menu geslacht klikken op man of vrouw;
 6. de jaartallen muisknippen uit het voornamenvakje;
 7. klikken op de tab Gebeurtenissen;
 8. de jaartallen muisplakken in het toelichtingsvak onder de geboorte gebeurtenis;
 9. het geboortejaar muisknippen uit het vorige vak en muisplakken in het geboortejaarvak;
 10. eventueel in het vakje waarin u op ziet staan, een aanvulling klikken zoals circa, voor, op;
 11. klikken op nog een gebeurtenis;
 12. klikken op het v teken na geboorte in dit nieuwe vak;
 13. klikken op overlijden;
 14. het sterfjaar muisknippen uit het vorige vak en muisplakken in het overlijdenjaarvak
 15. eventueel in het vakje waarin u op ziet staan, een aanvulling klikken zoals circa, voor, op;
 16. eventuele resten die nog in het toelichtingsvak zijn blijven staan zoals ca. na, voor, tussen, liggend streepje, enz, verwijderen;
 17. klikken op Pagina opslaan.

De basis heeft u nu gelegd, later kunt u dan de details nog aanvullen.
HET LIJKT ONTZETTEND VEEL WERK MAAR NA ENIGE TIJD WORDT HET EEN ROUTINE EN DOET U MEERDERE PERSONEN PER MINUUT.
MAAR PAS OP, HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED.
HOE SNELLER MEN GAAT, DES TE MEER VERGISSINGEN MEN MAAKT.
HERSTEL KOST VEEL MEER TIJD DAN DOOR HAAST WORDT GEWONNEN ![bewerk] Een reeks (lineage) invoeren

Een reeks (lineage) invoeren

Als men een reeks van opvolgende voorouders (lineage) invoert, zonder partners, dan kan men vrijwel onbeperkt doorgaan zonder pagina's op te slaan (dat kost de meeste tijd), waardoor men in korte tijd groot resultaat kan bereiken. .

 1. Op elke pagina vindt men een zijmenu, daar moet men klikken op VOEG NIEUW PERSOON TOE,
 2. dan komt men op de formulierpagina van het tabblad Namen, waar 1. de voornamen en 2. de achternaam en 3. het geslacht van persoon 1 wordt ingevoerd
 3. Dan klikt men op tabblad Gebeurtenissen en voert daar geboortedatum en sterfdatum in, als die bekend zijn;
 4. Vervolgens klikt men op tabblad Familie(=gezin), en voert de vader of moeder in via Ouders,(eerst even controleren of deze misschien al door een ander is/zijn ingevoerd en zo ja een vinkje plaatsen in het betreffende vakje) voeg nieuwe persoon toe;
 5. dan wordt deze weer verder ingevoerd via tabblad Gebeurtenissen,
 6. weer op tabblad Familie de volgende vader, enz. tot je de laatste vader hebt gehad;
 7. dan via de link Voeg (nieuwe) partner (of nieuw gezin) toe zijn of haar partner invoeren, dan opslaan, waarna de gezamenlijke ouders als gezin worden getoond;
 8. dan weer opslaan.
 9. als een kind wordt ingevoerd, dan gaat dit via een van de ouders, via tabblad Familie, en dan moet men niet vergeten beide ouders aan te vinken !
 10. daarna kunnen dan broers en zusters worden ingevoerd, maar controleer dan eerst via de Clan of die er mogelijk al zijn !

In tweede instantie kunnen dan de moeders/echtgenotes worden ingevoerd.
Ga daarbij steeds uit van het kind, voeg de nieuwe ouder toe, kijk of beide ouders aangevinkt zijn en sla dan op.
Heeft een kind beide ouders, dan krijgen de broers en zusters daardoor automatisch dezelfde ouders als ze via dat kind ingevoerd worden.


[bewerk] Familienaam en Clan naam

Familienaam en Clan naam

De familienaam wordt automatisch clannaam, tenzij je een andere naam invoert. Bijvoorbeeld als een voorvader zo heet dan blijft van Wassenaer de familienaam, maar als de nakomelingen van Wassenaar en later Wassenaar heten,dan kan men het best als clannaam Wassenaar invoeren. Ander voorbeeld: aanvankelijk komt men tegen bijvoorbeeld Jan Gerrits, Peter Jans, Oebele Peters, de latere afstammelingen heten Agricola, later de Boer en weer later Scheltema, Scheltinga, Adama van Scheltema. Van mij krijgen ze dan als Clannaam Scheltema, zo hou je familie bij elkaar.


[bewerk] Aardrijkskundige namen

Juist vermelden van Plaats-, Gemeente-,Provincie- en Landnamen

Plaatsen zijn bijzonder moeilijk.
In principe wordt de benaming gevolgd zoals die op de Nederlandse Wikipedia worden genoemd, maar bij de provincies en landen kan ook worden volstaan met de normale code-afkortingen.
Een groot probleem blijkt te zijn, dat men niet eerst in Wikipedia kijkt of een plaatsnaam meervoudig voorkomt en er dus een toevoeging aan moet worden gedaan om de juiste plaats te bepalen.

 • Plaats: gehucht/dorp/stad, gemeente, provincie, land

voorbeelden:

Blerick,Venlo (gemeente),LI,NLD wordt verwerkt als:
Blerick,Venlo (gemeente),Limburg,Nederland

Sloten (Amsterdam),Amsterdam (gemeente),NH,NLD wordt dan verwerkt als:

Sloten (Amsterdam),Amsterdam (gemeente),Noord-Holland,Nederland

LET ER OP DAT ER KOMMA'S TUSSEN GEZET MOETEN WORDEN, ANDERS WERKT DE LINK NIET !

Na de plaatsnaam en de provincie moet steeds een komma staan, niet afsluiten met een punt, anders herkent het programma de plaats, de provincie en het land niet en blijft de link rood.
Die link blijft ook rood als de bijbehorende verklarende pagina nog niet gemaakt is.
De beheerders proberen zo snel mogelijk de nog niet geactiveerde namen te activeren, maar er is een grote achterstand.
Hulp zullen we gaarne gebruiken !


[bewerk] Foto

Afbeeldingen en foto's

Een foto op een persoonspagina erbij zetten gaat alsvolgt:

 1. eerst via het zijmenu klikken op Upload bestand
 2. de foto uploaden vanaf uw eigen computer via zoeken
 3. copieer daarna met de muis de naam van de foto, dat is alles wat vermeld staat na de dubbele punt na het woord afbeelding:
 4. ga naar de persoonspagina,
 5. klikken op bewerken,
 6. klikken op het tabblad afbeelding en bronnen,
 7. plak nu met de muis de naam van de foto in het vakje foto.
 8. vervolgens pagina opslaan


[bewerk] controle

Controleer uw werkzaamheden altijd achteraf !

De hele reeks is dan vrij vlot ingevoerd.
Controleer wel achteraf of alle verbindingen juist zijn, immers een vergissing is menselijk en zo gemaakt !
Op de persoonspagina ziet men onderaan een overzichtje van kleinkinderen tot grootouders, steeds lopen er als het goed is 2 lijntjes van een ouderpaar naar een kind of wel van een kind naar 2 ouders als er een ouderpaar is ingevoerd.
In het voorgaande zal de laatst ingevoerde ouder in eerste instantie nog niet verbonden zijn met het kind.
Dan moet het kind weer bewerkt worden, vervolgens op tabblad familie klikken, dan staan beide ouders vermeld, maar slechts één met een vinkje.
Men moet dan de andere ouder ook aanvinken en vervolgens op opslaan klikken, dan heeft het kind alsnog 2 ouders.

Persoonlijke instellingen