As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Henric Otten van Wolffwinckel * 1440? † 1493?

Van Rodovid NL

Persoon:1176409
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen van Wolffwinckel
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Henric Otten van Wolffwinckel
Ouders

Ot Otte van Wolffwinckel [van Wolffwinckel] * 1410 † 1480

Yde Laurensdr [?]

Gebeurtenissen

1440? geboorte:

1470? Huwelijk: Nn van Weede [van Weede]

1475? geboorte van kind: Ott van Wolffwinckel [van Wolffwinckel] * 1475?

1493? overlijden:

Notities

In 1466, 1472 en 1476 is Henrick van Wolffwinckell leenman van Huis Scherpenzeel. In 1466 wordt Henrick van Wolffwinckell namens Margriet Arris/Arntz dochter van Schaffelair x Ghijsbert Jan Evertsz beleend door opdracht van Gadert van de Kuijle x Alijt met twee morgen land (Prangelaarshoeve) (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 15vo; 28-12-1466). In 1470 is Henric van Wolfswinckel eigenaar van 10 morgen van de Liesmaat, de Doornheg en de Weert onder Woudenberg (Morgengeld Woudenberg 1446-1511, nr. A-114). In 1475 wordt Ott Buijs beleend door opdracht van Henrick van Wolffwinckell met Berckhorst; oost: Wolffwinckel, zuid: Zeeldert en Engelair, west: Groet Scherpenzeell, noord: Rowijnckell. Gepacht door Wilhem Haerdinck en Jan Gairtsz "mijt alsulcke uitslach ende stroijinghe alss sij gebruckt ... ende die stroijinghe ende die weidinghe die geschiede sullen uijt Berckhorst in Wolffwinckell ende Rowinckell nader older maniere, die en sullen nijet geboirt off gebruckt werden dan alleen op Berckhorst ende op anders gheen lant dat Ott off sijne erven pachten off koepen mochte". (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 15; 02-08-1475). In 1485 wordt Ot Buus beleend door opdracht van Henrick Ottensz van Wolffwinckel met een jaarlijkse rente van 12 Rijnse guldens uit Rodewinckell (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 25; 03-02-1485). In 1485 verklaart Ot Buus dat Henrick Ottensz de rente van 12 Rijnse guldens uit Rodewinckell tot 1491 kan afkopen met 150 Rijnse guldens. (107:25) 03-02-1485. In 1491 wordt Otto Buijs Jacobsz beleend door opdracht van Henrick van Wolffzwijnckel en zijn zoon Elias met een jaarlijkse rente van 10 gouden Rijnse guldens uit Roedewijckell. Omdat Henrick zijn vrouw gelijftocht heeft uit Roedewijnckel, zal Otto na Henricks dood de rente mogen trekken uit Henricks goed Wolffwijckell (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 29vo; 12-11-1491). In 1491 verklaart Otto Buijs Jacobsz dat Henrick van Wolffzwijnckel en zijn zoon Elias de rente van 10 gouden Rijnse guldens uit Roedewijckell mogen aflossen met 200 Rijnse guldens (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 29vo; 12-11-1491). In 1493 draagt Henrick Otten van Wolffwinckel op aan Gerrit Tellick een jaarlijkse rente van zes Rijnsgulden uit Toerler (Orel), losbaar met 100 Rijnse guldens. Getuigen: Jacop van Dolre en Egbert die Beer. Op 18-01-1493 door (zijn zoon) Eelgijs van Wolfwijnckel afgelost aan Bernt van Tellick (St. Paulus 31, fol. 330vo; 1485, donderdag na Pinksteren).


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Ott Jan Ottenzn van Wolfswinckel
geboorte: 1375
overlijden: 1450
grootouders
Ouders
Ot Otte van Wolffwinckel
geboorte: 1410
overlijden: 1480
Ouders
 
== 3 ==
Henric Otten van Wolffwinckel
geboorte: 1440?
Huwelijk: Nn van Weede
overlijden: 1493?
== 3 ==
Kinderen
Ott van Wolffwinckel
geboorte: 1475?
Kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen
Джерельна довідка за населеним пунктом