As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Sara Martens Potthar

Van Rodovid NL

Persoon:1310615
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Potthar
geslacht vrouw
Volledige naam bij geboorte Sara Martens Potthar
Ouders

Marten Potthar (Pothar) [Potthar]

Gebeurtenissen

geboorte van kind: Machtilda Avercamp [Avercamp]

geboorte van kind: Hendricus Avercamp [Avercamp]

15 juni 1644 Ondertrouw: Leeuwarden, Derk Theodorus Avercamp [Avercamp] doop 1620 † < november 1654

3 juli 1644 Huwelijk: Leeuwarden, Derk Theodorus Avercamp [Avercamp] doop 1620 † < november 1654

11 november 1654 Ondertrouw: Leeuwarden, Johannes van Buttinga [Buttinga] * 1629

17 november 1654 Huwelijk: Leeuwarden, Johannes van Buttinga [Buttinga] * 1629

Notities

Cessie. Anna Maria van Beyma, huisvrouw van de vaandrig Johan Martens Pothar (ook: van Potthar), cedeert aan dr. Petrus Bechius, advocaat voor het Hof van Friesland, en Auckien Martens, el., zeker reversaal ten laste van de bouwmeester Claes Kann als koper van een zate lands te Huizum, door Hobbe Jansen in 't Zwartkruis ("int swart cruys"), koopman binnen Leeuwarden, als meier gebruikt, groot 96 pondematen, verkocht voor ƒ 105 per pondemaat, om daaruit aan Sara Martens, weduwe van dr. Theodorus Avercamp, voor zichzelf en nomine liberorum, en andere schuldeisers, te voldoen, en hetgeen over mocht schieten te restitueren; verklaart inmiddels te hebben ontvangen van dr. Bechius £ 800


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

Persoonlijke instellingen