As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Adam van Lockhorst * 1200? † 1247?

Van Rodovid NL

Persoon:116827
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Lokhorst
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Adam van Lockhorst
Ouders

Johan van Lockhorst [Lokhorst]

Gebeurtenissen

1200? geboorte:

geboorte van kind: Adam van Lockhorst [Lokhorst] † 1247

1247? overlijden:

Notities

Oudste soone van Johan ware van gecomen souden sijn als de memorien van den huse van Lochorst vermelden (RAU Inv. Huis Zuilen 76-1588). 1254 Febr. 22. Giselbertus (de Goye) onder de Ridders, getuige voor biss. Henrieus bij de beslechting van een geschil tusschen de ridders Johannes en Adam de Lochorst.

Lockhorst Ligging De ridderhofstad Lockhorst lag ten oosten van de Heiligenbergerbeek in de gemeente Leusden. Lockhorst lag ten zuiden van de buitenplaats Heiligenberg Ontstaan Lockhorst wordt voor het eerst genoemd in 1254. Geschiedenis De grond waar later het kasteel op werd gebouwd, maakte in de Karolingische tijd deel uit van de koninklijke domeinen, waartoe toen een groot gedeelte van Eemland behoorde. In 777 schonk Karel de Grote dit grondgebied aan de kerk van St. Maarten te Utrecht. In de loop der tijden werden veel van deze domeinen door de bisschop in leen uitgegeven of weggeschonken. Lockhorst kwam op deze manier in het bezit van de St. paulusabdij te Utrecht. Deze Benedictijner abdij werd in 998 door bisschop Ansfried op de Heiligenberg gesticht, maar werd al in 1054 naar Utrecht verplaatst. Lockhorst wordt voor het eerst genoemd in 1254, als 'curtis' (=hof). Het was toen zoals gezegd eigendom van de St. Paulusabdij te Utrecht en werd samen met het dagelijks gerecht in leen gehouden door Adam van Lockhorst. Behalve de hof en heerlijkheid Lockhorst bezaten de Van Lockhorsten goederen te Leusden, de tienden in Eemnes, Eembrugge en het Woud (een deel van Woudenberg), en de lagere jurisdictie te Soest, Hees, Emmeklaar en Scherpenzeel. Door huwelijk kreeg de familie Van Lockhorst in de 14e eeuw de heerlijkheid Sliedrecht in haar bezit. De familie verhuisde in de tweede helft van de 15e eeuw naar Leiden, waar ze het kapitale huis Lockhorst bewoonde en een prominente rol in de stadspolitiek speelde. In 1511 verkreeg de familie bovendien door erfenis het kasteel Oud-Teilingen bij Warmond. Op dit kasteel, dat later de naam Lockhorst kreeg, zou de familie zich vestigen. Daarnaast bezat ze vanaf 1578 de ridderhofstad Lievendaal in Amerongen. Nadat de familie Van Lockhorst met de dood van de Spaansgezinde Vincent van Lockhorst in 1595 in mannelijke lijn was uitgestorven, vererfde Lockhorst respectievelijk op de Hollandse adellijke families Van Arkel, Van Mathenesse en vervolgens op Van Beyeren Schagen. Over de oorspronkelijke status en vorm van Lockhorst bestaat de nodige onduidelijkheid. In de eerste vermeldingen van het kasteel, in 1254, wordt het in de leenakten telkens aangeduid als 'curtis', waaronder we een hof kunnen verstaan, die mogelijk ter plaatse van het huidige huis moet worden gezocht. Het middeleeuwse versterkte huis zal men moeten situeren op een rond eiland met een middellijn van bijna 40 m op de rechteroever van de Heiligerberger- of Lunterse Beek en direct ten noordoosten van het tegenwoordige landhuis. Het verhoogde terrein wordt omgeven door een sterk verlande gracht, die werd gevoed door de Heiligenbergerbeek. In 1507 verpachtte Herman van Lockhorst, deken van de kerk van Oudmunster, 'syn erve ende bouwynge tot Lochorst' voor 16 jaar aan Aelbert Wouters. Aelbert zou terzijde worden gestaan door een tuinman, die moest zorgen voor de 'willigen, pappelioenen (populieren), eyken, eeschen, elsen, appelen, peren, prumen ofte kersen' op het terrein. Hieruit kunnen we afleiden dat de Van Lockhorsten niet meer op Lockhorst resideerden. De aanwezigheid van een tuinman wijst er daarentegen wel op dat het goed niet geheel in de agrarische sfeer was opgegaan en dat met een tijdelijk verblijf door de familie rekening werd gehouden. Om die reden zal Lockhorst in 1536 toch kunnen hebben behoord tot de eerste groep huizen die door de Staten van Utrecht als ridderhofstad werden erkend. Het heeft schijnbaar nog aan alle voorwaarden voor erkenning voldaan. Blijkens een schatting uit 1641 werd de ridderhofstad in dat jaar getaxeerd op 5.000 gulden, terwijl de landerijen op 10.500 gulden werden getaxeerd. Verder behoorde tot het goed nog ongeveer 125 morgen heetveld (heide), gelegen rondom Lockhorst. Dat Lockhorst slechts op een bedrag van 5.000 gulden werd getaxeerd, is ongetwijfeld een aanwijzing dat op dat moment waarschijnlijk het huis allang was verdwenen. Bewoners 1254 Adam van Lockhorst familie Van Lockhorst 1507 Herman van Lockhorst - 1595 Vincent van Lockhorst familie Van Arkel


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
grootouders
Ouders
Ouders
 
== 3 ==
Adam van Lockhorst
geboorte: 1200?
overlijden: 1247?
== 3 ==
Kinderen
Kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen
Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»