As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Pauwel Adriaens * 1517? † 1567 ? 1574

Van Rodovid NL

Persoon:118461
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Cranendonck
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Pauwel Adriaens
Ouders

Adriaan Gerrits [Cranendonck] * ~ 1495

Neeltje Dirks [?] * ~ 1500

Gebeurtenissen

1517? geboorte:

Huwelijk: Beatrijs Cornelis Cranendonck [Cranendonck] * 1531? † 1574 ? 1577

1565? geboorte van kind: Ridderkerk, Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) [Cranendonck] * 1565? begrafenis 29 september 1646

1567 ? 1574 overlijden: Ridderkerk

Notities

Heemraad Ridderkerk 1553-1558

Pauwel Adriaensz. werd vanaf 1542 genoemd als gebruiker en/of eigenaar van landerijen onder Ridderkerk, waarbij binnen zijn grondbezit onderscheid gemaakt kan worden in een vijftal partijen land. Vanaf 1545 werd regelmatig gemeld, dat hij woonde in de polder Nieuw-Reijerwaard, in de hoefslag, die zijn naam droeg: "Pouwels Ariaens houff van XX mergen", gelegen tussen de Kruisweg (in het noordwesten) en de Oudelandsedijk met het dorp Ridderkerk (in het zuidoosten). In 1557 en 1561 gebruikte hij op 2 morgen 4 hond na deze gehele hoef, al was hij zelf slechts eigenaar van 4 morgen en 2 hond. In dezelfde polder werd Pauwel Adriaensz. vanaf 1548 bovendien nog vermeld als eigenaar van 10 hond land in de hoef genaamd "de Diercoop", naast de gemenelandsweg, waar zijn land liep vanaf de Oudelandsedijk in het zuidoosten tot aan de eerste dwarssloot. De percelen land in "Pouwels Ariaens houf" en "de Diercoop" in Nieuw-Reijerwaard waren nog in de periode 1577/'89 in het bezit van zijn weeskind, zodat aangenomen mag worden, dat ook de op dit land gelegen woning in de familie is gebleven. Vanaf 1592 stond het land in de Diercoop op naam van Adriaen Pauwelsz., waar tot dan toe steeds het weeskind van Pauwels Ariensz. als eigenaar was genoemd: het bewijs dat Adriaen Pauwelsz. de zoon was van Pauwels Adriaensz.

Voor de genealogie van de familie Cranendonck lijkt het van belang het landbezit van van Pauwel Adriaensz. onder Oud-Reijerwaard, waar hij vanaf 1551 werd ver-meld als mede-eigenaar van een griend of "uitergors", gelegen tegen de noord-zijde van deze polder. Ten westen grensde het gors van Pauwel Adriaensz. aan de erfgenamen van Gerrit Roelofs, waar later Seger Gerritsz, de stamvader van de familiegroep Cranendonck in Westmaas, genoemd werd als eigenaar. Nog duidelijker dan bij het gors blijkt een verband met de familie Cranendonck bij een ander complex landerijen in Oud-Reijerwaard: in 1557 gebruikte Pauwel Adriaensz. land in "Cornelis Gerritsz. houff" en in "Cornelis houff" van de erven van Cornelis Gerritsz.(Cranendonck) in Hendrik-Ido-Ambacht, die in totaal 6 morgen 4 hond 30 roeden (=4030 roeden) bezaten. Uit een akte van1558 blijkt, dat Pauwel Adriaens recht had op 1/10 deel van dit land, zijnde 4 hond 3 voet, en dat hij bovendien al bezitter was van 820 roeden (ca.2/10 deel)! Hoewel merkwaardig is, dat dit land in 1561 weer onverdeeld werd aangeduid als eigendom van de erfgenamen van Cornelis Gerritsz., moet de conclusie van dit landbezit toch zijn, dat Pauwel Adriaensz. een van de erfgenamen was van Cornelis Gerritsz. Cranendonck in Hendrik-Ido-Ambacht. Uit niets blijkt, dat na het overlijden van Pauwel Adriaens diens weeskind in het bezit van dit land in Oud-Reijerwaard was gekomen. Vermoedelijk was het land reeds verkocht in de periode 1561/'75, ofwel was het weeskind uit een ander huwelijk en daarom (door huwelijkse voorwaarden) niet gerechtigd in de boedel van de eerste vrouw van Pauwels Adriaensz. Behalve de voornoemde landerijen, bezat Pauwel Adriaensz. nog een vijfde perceel, bestaande uit 810 roeden land in "het lange land" in Barthouts houff" onde Nieuw-Reijer-waard, in gebruik bij Jan Jorisz. In het voorjaar van 1557, nog voor de taxatie t.b.v. de 10e penning van dat jaar had plaatsgevonden, verkocht hij dit perceel aan zijn broer Dirck Adriaensz., die woonachtig was in Zevenbergen. De positie van Pauwel Adriaensz. als vooraanstaand ingeland, zowel in Oud- als in Nieuw-Reijerwaard, resulteerde in een aantal publieke functies: zo was hij heemraad van Ridderkerk in de periode 1553-61 (12-12-1562 is zijn naam als heemraad door-gehaald), en trad hij in 1557 en 1561 op als taxateur t.b.v. de 10e penning.

Hij huwde (1e?) vermoedelijk voor 31-8-1551: BEATRIJS N.N. (CRANENDONCK?). Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat deze (eerste?) vrouw van Pauwel Adriaensz. een van de kinderen was van Cornelis Gerritsz. Cranendonck te Hendrik-Ido-Am- bacht, gezien de vererving van diens land onder Oud-Reijerwaard.De naam "Beatrijs van deze echtgenote is slechts bekend door vermelding in 1580 van een rentebrief, die waarschijnlijk van veel vroeger datum zal zijn, maar waaruit toch niet met zekerheid valt af te leiden of deze ten bate van de eerste of de tweede echtgenote van Pauwels Adriaensz. was afgesloten.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

Ouders
Ouders
 
== 2 ==
Beatrijs Cornelis Cranendonck
geboorte: 1531?
Huwelijk: Pauwel Adriaens
overlijden: 1574 ? 1577
Pauwel Adriaens
geboorte: 1517?
Huwelijk: Beatrijs Cornelis Cranendonck
overlijden: 1567 ? 1574, Ridderkerk
== 2 ==
Kinderen
Ariaantje Cornelis van der Giessen
geboorte: ~ 1575
Huwelijk: Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) , Hendrik Ido Ambacht
overlijden: < 26 april 1627, Ridderkerk
Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff)
geboorte: 1565?, Ridderkerk
Huwelijk: Ariaantje Cornelis van der Giessen , Hendrik Ido Ambacht
begrafenis: 29 september 1646, Ridderkerk, in de kerk
Kinderen
kleinkinderen
Teuntjen Emonds van Jonkholt
doop : 13 juli 1603, Ridderkerk
Huwelijk: Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn) , Ridderkerk
overlijden: < 20 november 1634, Ridderkerk
Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn)
doop : 7 mei 1606, Ridderkerk
Huwelijk: Teuntjen Emonds van Jonkholt , Ridderkerk
overlijden: 13 juli 1663 ? 19 december 1665
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen