As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Pieter Corneliszoon Boon

Van Rodovid NL

Persoon:19676
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Boon
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Pieter Corneliszoon Boon
Externe referenties GEDCOM::pchooft.ged::INDI @I2118@::Rob Hooft
[1]

Gebeurtenissen

Huwelijk: Y, Grietje Claesdochter Hooft [Hooft]

Notities

Eene genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd

Aan de nagedachtenis van Pieter Cornelisz. Hooft, den Amsterdamschen Burgemeesterszoon, Ridder van St. Michiel, die, Plichtsgetrouw staatsdienaar, in zijne vrije uren tijd heeft gevonden een onovertroffen Nederlandsch liederdichter, schepper van een beurtelings zwierigen en deftigen prozastijl te worden, en die, als gastheer, een nieuwen glans aan het Slot van Muyden, dat historiesch gedenkteeken, heeft bijgezet, wordt dezestudie bij gelegenheid der viering van den CCC= verjaardag zijner geboorte, dankbaar toegewijd.

Het Geslacht Hooft
J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881

[bewerk] Bronnen

  1. Het Geslacht Hooft -


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

Persoonlijke instellingen