As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Antje Tilstra * 16 april 1836 † 9 juli 1886

Van Rodovid NL

Persoon:447786
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Tilstra
geslacht vrouw
Volledige naam bij geboorte Antje Tilstra
Ouders

Marta Annes Feenstra [Feenstra] * 29 september 1817 † 8 juli 1904

Folkert Klases Tilstra [Tilstra] * 11 december 1804 † 1 augustus 1899

[1][2][3]

Gebeurtenissen

16 april 1836 geboorte: Wonseradeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: Karel Ram [Ram]

1863 beroep: Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Dienstmeid

12 mei 1863 Huwelijk: Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Jelle Jans Dokkum [Dokkum] * 24 april 1840 † 1 juli 1916

14 maart 1864 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Martha Dokkum [Dokkum] * 14 maart 1864 † 25 maart 1939

20 augustus 1870 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Gelland Dokkum [Dokkum] * 20 augustus 1870 † 4 juli 1954

27 september 1871 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Jan Dokkum [Dokkum] * 27 september 1871 † 15 oktober 1871

24 januari 1875 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Grietje Dokkum [Dokkum] * 24 januari 1875 † 22 februari 1875

7 juli 1876 geboorte van kind: Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Grietje Dokkum [Dokkum] * 7 juli 1876 † 22 augustus 1876

17 juli 1876 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Baukje Dokkum [Dokkum] * 17 juli 1876 † 13 augustus 1876

13 juli 1877 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Folkert Dokkum [Dokkum] * 13 juli 1877 † 8 juli 1905

19 juni 1880 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Grietje Dokkum [Dokkum] * 19 juni 1880 † 6 februari 1882

27 september 1885 geboorte van kind: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Klaaske Dokkum [Dokkum] * 27 september 1885 † 7 maart 1885

9 juli 1886 overlijden: Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Des morgens te acht ure.

[bewerk] Bronnen

  1. Geboorteakte - Genlias
  2. Huwelijksakte - Genlias
  3. Overlijdensakte - Genlias


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Bauke Jans Feenstra
overlijden: 1792, Exmorra, Wonseradeel, Friesland, Nederland
geboorte: 11 juni 1792, Exmorra, Wonseradeel, Friesland, Nederland
doop : 1 juli 1792, Exmorra, Allingawier, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Anne Jans Feenstra
geboorte: 11 maart 1791, Exmorra, Wonseradeel, Friesland, Nederland
doop : 27 maart 1791, Exmorra, Allingawier, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1812, Allingawier, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Boerebedrijf'''
Huwelijk: Antje Sietse Politiek , Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 6 april 1819, Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Antje Sietse Politiek
geboorte: 10 mei 1789, Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Anne Jans Feenstra , Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 7 juni 1824, Wonseradeel, Friesland, Nederland
grootouders
Ouders
Jan Annes Feenstra
geboorte: 28 augustus 1815, Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1838, Allingawier, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Boereknecht'''
Huwelijk: Trijntje Jans Hofstra , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 12 oktober 1873, Allingawier, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Marta Annes Feenstra
geboorte: 29 september 1817, Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1836, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
Huwelijk: Folkert Klases Tilstra , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 8 juli 1904, Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland, Des avonds te zeven ure
Folkert Klases Tilstra
geboorte: 11 december 1804, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
doop : 16 december 1804, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1836, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Visscher'''
Huwelijk: Marta Annes Feenstra , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 1 augustus 1899, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland, Des morgens te halfzeven ure
Ouders
 
== 3 ==
Antje Tilstra
geboorte: 10 december 1839, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1871, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
Huwelijk: Jan Koehoorn , Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 2 januari 1907, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Dieuwke Tilstra
geboorte: 1 april 1841, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Jan de Boer , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 12 december 1918
Janke Tilstra
geboorte: 6 oktober 1846, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1866, Longerhouw, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid, Bolleloopster'''
Huwelijk: Douwe Baarda , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 11 augustus 1876, Wonseradeel, Friesland, Nederland, Des morgens te drie ure
Rinske Tilstra
geboorte: 11 augustus 1844, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Popke Zijlstra , Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1876, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
overlijden: 27 februari 1927, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland, Des voormiddags te vijf ure
Anna Tilstra
geboorte: 1 maart 1847, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1882, Oosterend (Littenseradeel), Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
Huwelijk: Jacob Keikes , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 6 mei 1926, Bolsward, Friesland, Nederland
Klaaske Tilstra
geboorte: 13 december 1849, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1887, Wommels, Baarderadeel, Friesland, Nederland, '''Huishoudster'''
Huwelijk: Abe de Boer , Hennaarderadeel, Friesland, Nederland
overlijden: 7 november 1921, Wommels, Baarderadeel, Friesland, Nederland, Des morgens ten negen ure
Martha Tilstra
geboorte: 29 januari 1856, Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 14 januari 1864, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Klaas Tilstra
geboorte: 8 september 1855, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1880, Hartwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Boereknecht'''
Huwelijk: Eeke Tilma , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 25 oktober 1938, Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland
Jan Tilstra
geboorte: 24 februari 1854, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland
beroep: 1888, Schraard, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Timmerknecht'''
Huwelijk: Jaantje Haitema , Wonseradeel, Friesland, Nederland
overlijden: 14 maart 1931, Nijehaske, Haskerland, Friesland, Nederland
Jelle Jans Dokkum
geboorte: 24 april 1840, Scharl, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
beroep: 1863, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, '''Boereknecht'''
Huwelijk: Antje Tilstra , Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 1 juli 1916, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Antje Tilstra
geboorte: 16 april 1836, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Karel Ram
beroep: 1863, Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
Huwelijk: Jelle Jans Dokkum , Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 9 juli 1886, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Des morgens te acht ure.
== 3 ==
Kinderen
Jacob Jongert
overlijden: < 1814
geboorte: 1858c, De Rijp, Noord-Holland, Nederland
Huwelijk: Martha Dokkum , Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Martha Dokkum
geboorte: 14 maart 1864, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Huwelijk: Jacob Jongert , Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
overlijden: 25 maart 1939, Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland
Gelland Dokkum
geboorte: 20 augustus 1870, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 4 juli 1954, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Klaaske Dokkum
overlijden: 7 maart 1885, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
geboorte: 27 september 1885, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Jan Dokkum
geboorte: 27 september 1871, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 15 oktober 1871, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Grietje Dokkum
geboorte: 24 januari 1875, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 22 februari 1875, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Grietje Dokkum
geboorte: 7 juli 1876, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 22 augustus 1876, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Baukje Dokkum
geboorte: 17 juli 1876, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 13 augustus 1876, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Folkert Dokkum
geboorte: 13 juli 1877, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
beroep: 1905, '''Marinier der eerste Klasse'''
overlijden: 8 juli 1905, Port Victoria, Mahé, Seychellen
Grietje Dokkum
geboorte: 19 juni 1880, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
overlijden: 6 februari 1882, Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland
Kinderen

Persoonlijke instellingen