As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Clais Kervinc van Reimerswale * ~ 1290

Van Rodovid NL

Persoon:674418
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen van Reimerswaal
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Clais Kervinc van Reimerswale
Ouders

Hugo van Reymerswale [van Reimerswaal] * ~ 1255

Gebeurtenissen

~ 1290 geboorte:

~ 1325 geboorte van kind: Boudewijn van Reimerswale [van Reimerswaal] * ~ 1325

Notities

1319 december 17

Nicolaas Kervink van Reimerswaal, ridder, bestemt een aantal tienden uit diverse goederen op Zuid-Beveland voor de douarie van zijn aanstaande echtgenote vrouw Margareta; op zijn verzoek wordt de oorkonde medebezegeld door graaf Willem III en Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland.

A: Primaire registratie, niet voorhanden.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26v-27r, nr. 47 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).


Opschrift:

Here Clais Kevinck ridder.

In de marge: Van heren Clayse Kervingha ridder.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 29r, nr. 46 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van heren Clayse Kervingh ridder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese letteren zullen sien of horen lesen. Ic Clays Kervingh van Reymers wale, riddere, make cond dat ic hebbe ghegheven ende ghemaect veren Margrieten, houderse van deser letter, eer si mijn ghetrouwe wijf warde, alse te hore duarien behoef eest, dat zi langher leeft dan ic: in den eersten in Totelsende twintich ghemete tienden die ic daer hebbe, in Lodich elf ghemete dienden, in Scoudee ende ter Mare twaelf ghemete tiende, ende int Oudeland ende int Middelland van Reymerswalle vijftien ghemete tienden; ende alle dese voerghenoemde tienden, ghelike dat hier voerscreven es, die beghere ic ende wille dat ver Maergrietem voerghenomden die hebben zal ende ghebruken te horen live alseo tote hare duarien behoef gheliken dat voerscreven es, boven alle delinghe van goede die hoir van mi besterven mach.

Ende omme dat ic wil dat dese dinghe bliven sullen vaste ende ghestade sonder enigherhande arghenliste ende wedersegghen van yemanne van minen nacomelinghen, so hebbe ic ghebeden enen hoghen prinche ende enen moghende, minen lieven here minen here den grave van Henegouwen, van Holland etc., ende enen edelen manne minen here van Voirne, burchgrave van Zeland, dat si dit bezeghelt hebben uyt hanghende, ende ic met hem.

Ende wi Willaem grave van Henegouwen, van Holland etc., ende wi Ghereyd van Voirne burchgrave van Zeland, omme die bede van heren Clayse Kervinghe van Reymerswalle, riddere, ende omme kennesse der waerheyd van desen dinghen, so hebben wi dit bezeghelt uythanghende.

Ghegheven des manendaghes voir sinte Thomaes dach int jaer ons Heren alsmen scrivet M CCC ende neghentiene.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
grootouders
Ouders
Hugo van Reymerswale
geboorte: ~ 1255
Ouders
 
== 3 ==
Margriet van Borselen
geboorte: ~ 1300
== 3 ==
Kinderen
Catharina van Wulpen
geboorte: ~ 1330
Kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen
Джерельна довідка за населеним пунктом