As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Gerrit Roelofs Cranendonck * ~ 1445 † 1514?

Van Rodovid NL

Persoon:118106
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Cranendonck
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Gerrit Roelofs Cranendonck
Ouders

Roelof Jans Cranendonck [Cranendonck] * ~ 1410 † 1483?

Nn [?] * ~ 1420

Gebeurtenissen

~ 1445 geboorte:

Huwelijk: Beatrijs [?] * ~ 1450 † > 1513

~ 1465 geboorte van kind: Gerrit Gerrits Cranendonck [Cranendonck] * ~ 1465 † < 1530

~ 1470 geboorte van kind: Willem Gerrits Cranendonck [Cranendonck] * ~ 1470 † > 25 juni 1543

1485? geboorte van kind: Ridderkerk, Cornelis Gerrits Cranendonck [Cranendonck] * 1485? † 1556?

1514? overlijden: Reijerwaard

Notities

Begraven in de kerk van Ridderkerk.

Andere kinderen:

  • Cornelis, ca. 1460
  • Jan, ca. 1465 - < 1527, Dordrecht


  • 1453 de waarsman van de polder Oud-Reijerwaard betaalde een vergoeding aan Roel Cranendonck en Gerrit Roelofsz., die respectievelijk 7 en 2 dagen in de molen gewerkt hadden. Het is aantrekkelijk om in deze twee personen vader en zoon Cranendonck te zien, vooral omdat zij in de rekening direct na elkaar genoemd werden.
  • Ca. 1460 een van de "ghemeenen bueren" van Ridderkerk, die 1/3 deel van het benodigde geld voor de aanbesteding van nieuwe kerk inlegden. Hieruit blijkt wel, dat Gerrit Roelofsz. op dat moment reeds tot de kapitaalkrachtige inwoners van Ridderkerk behoorde, terwijl zijn vader Roel Cranendonck, die ook op de lijst voorkomt, nog in leven was. De verklaring voor dit "eigen vermogen" van Gerrit Roelofsz. zou gezocht kunnen worden in een erfenis van moederszijde. Opmerkelijk is in dat verband, dat het land dat Gerrit Roelofsz. in (Nieuw-?) Reijerwaard via zijn vader Roel Cranendonck in eigendom kreeg, geheel afkomstig was van Claes Loijnck (van der Ghiessen).
  • 1464 ontving geld van de polder Oud-Reijerwaard, omdat "hij die kae bij die wacht hoel stopte" en in 1469 kregen hij en enkele anderen (onder wie Jacop Roelofsz. en Neel Roelen) elk 2 stuiver omdat zij het hout van de as door de sluis bij de molen hadden gebracht en 3 stuivers vanwege verteringen.
  • 1497 heemraad
  • wordt in het register van dijkkavelingen in Reijerwaard "domis" (heer) genoemd.
  • Van 1484 tot 1511 genoemd als landeigenaar in de polder Oud- Reijerwaard, vermoedelijk als opvolger in landerijen van zijn vader Roelof Jansz. Cranendonck. In 1497 bezat hij daar samen met zijn broer Jacob Roelofsz. ruim 8 morgen land in het weer naast "het Gat van den Dijck 9 mergen min 65 roe". Dit belendende weer werd in de cohieren van de 10e penning uit 1557 en 1561 nog steeds met die naam aangeduid, waarbij zeer opmerkelijk is, dat in het aangrenzende weer de erfgenamen van Cornelis Gerritsz. (Cranendonck) uit Hendrik Ido Ambacht de eigenaren waren! Hoewel hiermee nog niet bewezen is, dat Cornelis Gerritsz. een zoon van Gerrit Roelofsz. was, wordt deze mogelijkheid wel zeer aannemelijk, vooral omdat hij vermoedelijk een dochter Beatrijs had (gehuwd met Pauwels Adriaensz.), die in dat geval vernoemd zou zijn naar haar grootmoeder Beatrijs, de vrouw van Gerrit Roelofsz.! Jaarlijks kwam in de polderrekeningen van Oud-Reijerwaard een post voor, waarbij Gerrit Roelofsz. een vergoeding kreeg vanwege een op zijn land gelegen kade, waartegen men bemaalde. Uit latere rekeningen blijkt dat deze kade gelegen was tegen de "opvliet" bij de watermolen achter Gerrit Roelofsz. Behalve Gerrit Roelofsz. ontving overigens ook steeds een andere persoon een gelijke vergoeding voor de andere helft van de kade, blijkbaar omdat het belendende stuk land van twee verschillende eigenaren was.
  • In de polderrekening over het jaar 1514 werd de vergoeding voor de gehele kade (dus niet meer gesplitst in twee helften) uitgekeerd aan Gerrit Roelen weduwe met enkele anderen: Gerrit Gerritsz., Jan Soet en Jan Gerritsz. Deze laatste personen ontvingen de vergoe- ding in de periode 1515-1529, zonder dat daarbij de weduwe van Gerrit Roelofsz. nog werd vermeld. Opmerkelijk is, dat Ariaen Cleysdochter, die in 1545 eenmaal als de weduwe van Gerrit Roelofsz. werd aangeduid, vanaf 1530 tot in 1556 deze jaarlijkse vergoeding van het gemeneland ontving wegens "die kae tegen den op- vlyet" in Oud-Reijerwaard! Toch lijkt aannemelijk dat Gerrit Roelofsz. slechts eenmaal getrouwd is geweest: in 1545 en 1550-1568 is sprake van de memorie van "Gherit Roeloffsz. ende Beatris sijn wijff". Uit de rekeningen van de kerkmeesters van Ridderkerk blijkt, dat voor de memorie van Gerrit Roelofsz. op dinsdag een mis gezongen moest worden door de pastoor en dat deze of de koster een mis moest zingen bij het koor en het graf.

Opmerkingen: De eenmalige vermelding in 1545 van Adriana Cleijsdochter als zijn weduwe moet vermoedelijk verklaard worden uit het gebruik van een versteend patroniem, zodat zij niet de weduwe was van Gerrit Roelofsz. maar van diens zoon Gerrit Gerritsz.! Het gebruik van het versteende patroniem Roelofsz. kwam overigens nog enkele malen voor: zo werd Gerrit Gerritsz. in 1540/'43 aangeduid als Gerrit Roelen, en werd de weduwe van diens zoon Gerrit Gerritsz. nog in 1561 vermeld als Gerrit Roelen weduwe. Adriana Cleijsdochter is overleden rond 1557, toen als de eigenaren van de landerijen onder Ridderkerk werden genoemd de erfgenamen van Gerrit Roelen, wonende in Sint-Anthoniepolder. Daarbij was sprake van meerdere stukken land onder Ridderkerk, ondermeer een perceel van 1 morgen 70 roeden in Oud-Reijerwaard, dat in 1550 door Gerrit Gerritsz.(Cranendonck) verkocht werd, en een buitendijks "uitergors" van 2 morgen (vermeld vanaf 1551), dat ca.1575 in bezit was van Zeger Gerritsz.(Cranendonck) te Westmaas. Uit de vererving van deze landerijen, met name de verkoop in 1580 van het buitendijkse land door de voogden van de weeskinderen van Gerrit Gerritsz. en Zeger Gerritsz.(Cranendonck), blijkt dat deze weeskinderen en de daaruit spruitende familie Cranendonck te Westmaas van Gerrit Roelofsz. afstamden. Zeer verwarrend is, dat in dezelfde omgeving (IJsselmonde en Barendrecht) vanaf ca.1550 de Leidenaar Gerrit Roelofsz.(Vermij) veelvuldig in de bronnen opduikt als hoogheemraad en eigenaar van land in West- IJsselmonde


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Jan Roelofs Cranendonck
geboorte: ~ 1385
overlijden: > 1454, Ridderkerk
Aernt Lodewijcks van Giessen
geboorte: ~ 1400
Huwelijk:
overlijden: < 1470
grootouders
Ouders
Roelof Jans Cranendonck
geboorte: ~ 1410
overlijden: 1483?, Ridderkerk
Nn
geboorte: ~ 1420
Ouders
 
== 3 ==
Nn
geboorte: ~ 1435
Beatrijs
geboorte: ~ 1450
Huwelijk: Gerrit Roelofs Cranendonck
overlijden: > 1513
Gerrit Roelofs Cranendonck
geboorte: ~ 1445
Huwelijk: Beatrijs
overlijden: 1514?, Reijerwaard
== 3 ==
Kinderen
Adriana Cleijs
geboorte: ~ 1485
Huwelijk: Gerrit Gerrits Cranendonck
overlijden: 1557?, Ridderkerk
Gerrit Gerrits Cranendonck
geboorte: ~ 1465
Huwelijk: Adriana Cleijs
overlijden: < 1530, Ridderkerk
Willem Gerrits Cranendonck
geboorte: ~ 1470
overlijden: > 25 juni 1543
Cornelis Gerrits Cranendonck
geboorte: 1485?, Ridderkerk
overlijden: 1556?, Sandelingen Ambacht
Kinderen
kleinkinderen
Mariken Wouters
geboorte: ~ 1510
Huwelijk: Lenert Gerrits Cranendonck
overlijden: > 1579, Ridderkerk
Lenert Gerrits Cranendonck
geboorte: 1511?, Ridderkerk
Huwelijk: Mariken Wouters
overlijden: > 1580, Ridderkerk
Pieter Willems Cranendonck
geboorte: ~ 1505, IJsselmonde
overlijden: > 2 juni 1557, Oost-IJsselmonde
Pauwel Adriaens
geboorte: 1517?
Huwelijk: Beatrijs Cornelis Cranendonck
overlijden: 1567 ? 1574, Ridderkerk
Beatrijs Cornelis Cranendonck
geboorte: 1531?
Huwelijk: Pauwel Adriaens
overlijden: 1574 ? 1577
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen