As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Johannes van Buttinga * 1629

Van Rodovid NL

Persoon:1310620
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Buttinga
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Johannes van Buttinga
Ouders

Jacobus van Buttinga [Buttinga] † < 1 januari 1653

Elisabeth van Rhala [Rhala]

Gebeurtenissen

1629 geboorte:

11 november 1654 Ondertrouw: Leeuwarden, Sara Martens Potthar [Potthar]

17 november 1654 Huwelijk: Leeuwarden, Sara Martens Potthar [Potthar]

17 november 1660 Ondertrouw: Leeuwarden, Machteld van Loo [van Loo]

25 november 1660 Huwelijk: Leeuwarden, Machteld van Loo [van Loo]

15 augustus 1663 Ondertrouw: Groningen, Suzanna Margareta van Ackema [Ackema]

30 augustus 1663 Huwelijk: Groningen, Suzanna Margareta van Ackema [Ackema]

Notities

vaandrager in de compagnie van kapitein Feio van Burmania(1654), cornet onder ritmeester jonker Hans Willem van Aylva(1660), officier

de landerijen "in drie deelen geset" en daarna verloot; daarbij is Joannes Buttinga is ten deel gevallen (1.) de plaats, bij Walle Andries als meier in gebruik, waaronder nu gevoegd is (2.) een kamp land in "de Hinxstekamp" en (3.) 9 mad maden in de Warren, "bij Munnickesloot eertijts resorteert hebbende"; (4.) 2½ lopen "rogstall" te Noordermeer, onder Harcke Harckes plaats, en nu aan voornoemde Walle Andries verhuurd; (5.) een plaats, door Wyger Keimpes gebruikt; (6.) de halve plaats, bij Harmen Gercx in gebruik; (7.) de grondpacht van Syts Sipckes te Bergum; (8.) een halve huizinge te Leeuwarden, gebruikt door Fransoys d' Suart; (9.) een perceel in Melle Gerlofs land, mandelig met Jelle Haersma c.s.; (10.) de maden, bij "'t Spijckerboor" gelegen, door Melle voornoemd gebruikt; (11.) de landen bij Seerp Dioerres in 't Klooster (voorzover die gerechtigd is); (12.) een kamp land, "d'bult" genaamd, bij Bartel Mackes in gebruik; (13.) twee akkers land, door Pyt Tiesses gehuurd; (14.) een "lopen rogge evige renten", gaande uit wijlen Douue Douues landen en (15.) twee stedepachten uit Riemer Jans twee nieuw geboude huizingen te Bergum

Joannes Buttinga, vaandrig in de compagnie van kapitein Feio van Burmania, venia aetatis bekomen hebbende, verklaart £ 3031 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Pieter Buttinga, zijn oom en gewezen curator, koopman in wijnen te Amsterdam, £ 3031 wegens hogere uitgaven dan ontvangsten in zijn administratie, waarvan hij op 11 dezer rekening heeft gedaan, vermeerderd met £ 30 (onkosten) voor het opstellen van de rekening; te betalen uit de kooppenningen van de halve huizinge, voor £ 2500 verkocht aan François de Swart, apotheker; in margine: kwitantie voor £ 2000 d.d. 14 januari 1657


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Dorothea Jacobsdr van Buttinga
geboorte: 1559, Steenwijk
Huwelijk: Franciscus Avercamp
overlijden: september 1643, Oldeholtpade
Elisabeth Jacobs Buttinga
geboorte: 1568
Huwelijk: Simon Fredericksz
overlijden: 31 augustus 1606
Jacobtje Jacobs Buttinga
geboorte: 1573
Huwelijk: Pieter Woutersz
overlijden: Haarlem
Tryncke Jacobsdr van Buttinga
geboorte: 1560, Steenwijk
overlijden: 10 augustus 1596, Steenwijk
Claeske Jacobsdr Buttinga
geboorte: 1562
Huwelijk: Cornelis Cornelisse
overlijden: 11 mei 1629
grootouders
Ouders
Cornelius Buttinga
geboorte: 1603
Huwelijk: Rinstke Feyes Heydema
overlijden: 1645
Jacobus van Buttinga
Ondertrouw: Elisabeth van Rhala , Leeuwarden
Huwelijk: Elisabeth van Rhala , Leeuwarden
overlijden: < 1 januari 1653
Ouders
 
== 3 ==
== 3 ==

Persoonlijke instellingen