As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Pieter Jans de Raad * ~ 1585 † < 18 december 1649

Van Rodovid NL

Persoon:336818
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Raad
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Pieter Jans de Raad
Ouders

Jan Pieters de Raad [Raad] * ~ 1555 † 24 januari 1620

Neeltje Willems van Gaasbeek [Gaasbeek] * ~ 1560 † 7 maart 1645

Gebeurtenissen

~ 1585 geboorte: Rhoon

Huwelijk: Charlois, Lijsbeth Wouters Verduin [Verduin] * ~ 1590 begrafenis 26 december 1655

1618? geboorte van kind: Rhoon, Ariaantje Pieters de Raadt [Raad] * 1618? † 1 februari 1675

< 18 december 1649 overlijden: Charlois

Notities

Andere kinderen:

 • Neeltje, ca. 1610 - < 9 februari1652
 • Jan, ca. 1612
 • Hadewij, ca. 1614

vanaf 1627 landbouwer te Rhoon, vanaf 1633 heemraad in Rhoon

 • Blijkens een voor notaris H. Vockestaert afgelegde verklaring d.d. 19 maart 1614 waren door de heer van Rhoon en Pendrecht voor de baljuw en en schepenen aldaar gedaagd enkele inwoners dieverklaring afleggen over het dorssen gedaan aldaar opzondag op het land van Jan Pietersz de Raet, Pieter Jansz de Raet, Willem Jansz de Raet, Lenert Pietersz Schoute, Pieter den jonghen Bootseren Gerrit Jansz Snel gen. Willem de Wever.
 • Beleend met de helft van 9 gemet land in d'Eijffel (onder Pernis) op 16 feb 1621 bij dode van zijn vader
 • ORA Schiedam invnr. 1443, Eerste dubbele 1000e penning anno 1622, Rekening van de ontvanger Doen Jorisz. Beijssen
 • Rhoon, folio 71: Pieter Janssen de Raet 16-00-00
 • ORA Charlois nr 28: Eeuwout Woutersz. Verduijn, Dirck Woutersz. Verduijn, Willem Woutersz. Verduijn, Cornelis Woutersz. Verduijn, Jaephet Cornelisz. (Westduel) getrouwd met jonge Maertge Woutersdr. Verduijn,Pieter Jansz. de Raet getrouwd met Elysabeth Woutersdr. Verduijn, Huybert Jansz. Ruyter getrouwd met ouwe Maertge Woutersdr. Verduijn, Joost Pietersz. getrouwd met de dochter van NelletjeWoutersdr., Crijn Hendricksz., Abraham Hendricksz., Isaack Hendricksz., Damis Pietersz. getrouwd met Martge Hendricksdr., de laatste vier personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. en Lijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 147; Aktenummer/Blz. 186/420; Notaris Adriaan Kieboom: Pieter Janss de Raedt, wonende te Rhoon, verklaart dat, hoewel hij als de oudste zoon van wijlen Jan Pieterss de Raedt eigenaar is van de door zijn vader nagelaten twee perecelen leenland,volgens een leenbrief d.d. 16-02-1621 gelegen in de Eyffele in Pernis, deze zullen blijven ten profijte van hem en zijn broers en zusters tot het overlijden van hun moeder Neeltge Willemsdr,die het land nog in bezit heeft. Cornelis Janss de Raedt verklaart dat het perceel land van 5½ gemet, gelegen in het buitenland van Roon en genaamd 'het Broeckge' dat in zijn bezit is, tenprofijte van hem en zijn broers en zusters komt.
 • 200øPenning Anno 1631 Rekening van de ontvanger Seger Maertens, Oud Archief Schiedam, invnr. 1449. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon.
 • Fol 55: Rhoon, Pieter Janse de Raet 50-00-00
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 663/1023 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Huyck Cornelisz Rhoon, brouwer, 5 gemeten saylanden gelegen in de binnenlanden van Rhoon, in de polder genaamd 'de Heuytert', voor de eerstkomende 7 jaarvoor 24 gld 't gemet. Tot zekerheid van het volledig bezit stelt Pieter Jansz de Raidt zich borg, voor de beloofde huurpenningen stelt zich borg Cornelis Waddensz.
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 664/1024 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Pieter Jansz de Raidt en Huych Cornelisz Roon 5 gemeten land, gelegen onder Portugael in Sweerdijck strekkende aan de Kruysdijck (?), voor de eerstkomende7 jaar voor 130 gld per jaar.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 149; Aktenummer/Blz. 347/581; Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Cornelisz de Lange verklaart dat hij in maart 1632 van Jacob Jansz, paerdecoper, een wisselbrief heeft ontvangen van 82 gld. ten laste van een vrouw in Den Briel, wonende in de Vijsel tegenover 'Het Vergulde Hooft', om het geld van de vrouw in ontvangst te nemen en daarmee Pieter Jansz de Raedt wonende te Roon te betalen. De vrouw weigerde te betalen omdat haar zoonminderjarig was en zij niet wist dat hij voor dat bedrag iets gekocht had. Mede-comparant Cornelis Jansz de Raedt verklaart het wisselbriefje van De Lange ontvangen te hebben, die hem verzocht om van de vrouw betaling te krijgen. Dit is niet gebeurd omdat hij het briefje verloren is.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 321; Aktenummer/Blz. 20/40; Notaris Arent van der Graeff: Pieter Jansz de Raet, heemraet in Rhoon, machtigt capiteijn Johan de Reus, coopman, en Adriaen Kiboon, notaris en procureur, om 77 gulden 14 stuivers te innen van Jacob Jansz, paerdecooper uit Greuningen, die hij tegoed heeft over de koop van boonen.
 • 200øPenning Anno 1635 Rekening van de ontvanger Adriaen Hoochmoet, Oud Archief Schiedam, invnr. 1450.
 • Fol. 61v: Rhoon. Pieter Jansz de Raet 50-00-00
 • 200øPenning Anno 1638 Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubois, Oud Archief Schiedam, invnr. 1451.
 • Fol. 54: Rooden (Rhoon) Pieter Jansz. de Raet bij verclaringe ende volgens den innehouden van zijn billiet, compt alhier dese 30-00-00
 • 29/3/1649 doopgetuige bij kleinzoon Pieter Jans de Raet van zoon Jan.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Pieter Jans de Raad
geboorte: 1505?
overlijden: 8 april 1555 ? 30 juni 1555
Adriaan Willems Smoor
geboorte: ~ 1525
overlijden: < 3 april 1588
Aagje Willems
geboorte: 1508?
Willem Gabriels van Gaasbeek
geboorte: ~ 1525
overlijden: 1566
Neeltje Floris
geboorte: ~ 1530
grootouders
Ouders
Jan Pieters de Raad
geboorte: ~ 1555
overlijden: 24 januari 1620
begrafenis: > 24 januari 1620, Rhoon
Neeltje Willems van Gaasbeek
geboorte: ~ 1560, Rhoon
overlijden: 7 maart 1645, Rhoon
Ouders
 
== 3 ==
Lijsbeth Wouters Verduin
geboorte: ~ 1590, Charlois
Huwelijk: Pieter Jans de Raad
begrafenis: 26 december 1655, Rotterdam
Pieter Jans de Raad
geboorte: ~ 1585, Rhoon
Huwelijk: Lijsbeth Wouters Verduin
overlijden: < 18 december 1649, Charlois
== 3 ==
Kinderen
Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde)
geboorte: 1619?, Ridderkerk
Ondertrouw: Ariaantje Pieters de Raadt , Ridderkerk
Huwelijk: Ariaantje Pieters de Raadt , Ridderkerk
overlijden: > 4 februari 1675, Katendrecht
Ariaantje Pieters de Raadt
geboorte: 1618?, Rhoon
Ondertrouw: Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) , Ridderkerk
Huwelijk: Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) , Ridderkerk
overlijden: 1 februari 1675, Charlois
begrafenis: 4 februari 1675, Charlois
Kinderen
kleinkinderen
Lijntje Hendriks Gelder
geboorte: Katendrecht
doop : 25 augustus 1664, Charlois
Ondertrouw: Bastiaan Jillis van Gameren , Charlois
Huwelijk: Bastiaan Jillis van Gameren , Charlois
overlijden: Charlois
Bastiaan Jillis van Gameren
doop : 11 april 1660, Charlois
Ondertrouw: Lijntje Hendriks Gelder , Charlois
Huwelijk: Lijntje Hendriks Gelder , Charlois
overlijden: 25 januari 1704, Charlois
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen