As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Neeltje Willems van Gaasbeek * ~ 1560 † 7 maart 1645

Van Rodovid NL

Persoon:339768
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Gaasbeek
geslacht vrouw
Volledige naam bij geboorte Neeltje Willems van Gaasbeek
Ouders

Willem Gabriels van Gaasbeek [Gaasbeek] * ~ 1525 † 1566

Neeltje Floris [?] * ~ 1530

Gebeurtenissen

~ 1560 geboorte: Rhoon

~ 1585 geboorte van kind: Rhoon, Pieter Jans de Raad [Raad] * ~ 1585 † < 18 december 1649

7 maart 1645 overlijden: Rhoon

Notities

Neeltje was in het bezit van een woning en landen gelegen in het kwartier van Terneuzen.

 • ORA Schiedam invnr. 1443, Eerste dubbele 1000e penning anno 1622, Rekening van de ontvanger Doen Jorisz. Beijssen, - bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon Rhoon, folio 71: De weduwe van Jan Pietersz. de Raet met twee dochters half bestorven 72-00-00
 • Maakt op 5 december 1627 een testament in Rotterdam, benoemt haar kinderen tot haar erfgenamen.
 • Rotterdam, 11 apr 1628 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 147 Aktenummer/Blz. 251/546 Notaris Adriaan Kieboom Jacob Jacobss, schipper van Rhoon, verklaart op verzoek van Neeltgen Willemss, weduwe van Jan Pieterss de Raidt, dat hij voor haar 13 kinnetgens boter naar Pieter Sieren, beenhacker wonende inde Nieustraet te Delft, gebracht heeft maar dat Sieren hem gezegd had dat hij maar 12 kinnetgens boter gekocht had van Neeltgen.
 • Schiedam, 1631 200øPenning Anno 1631 Rekening van de ontvanger Seger Maertens, Oud Archief Schiedam, invnr. 1449. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. fol. 55: Rhoon De weduwe van Jan Pietersz. de Raet met eene dochter halff bestorven 170-00-00
 • Schiedam, 1635 200øPenning Anno 1635 Rekening van de ontvanger Adriaen Hoochmoet, Oud Archief Schiedam, invnr. 1450. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. Fol. 61v: Rhoon. De wedue van Jan Pietersz de Raet 160-00-00
 • Rotterdam, 21 apr 1635 ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 51; Aktenummer/Blz. 139/252; Notaris Jacob Duyfhuysen Trijntge Petersdr, weduwe van Jan Jansz, overleden op de Hij, geassisteerd door haar oom Cornelis Petersz Vermaet, dijckgrave van Allebrantswaert, over de schenking van een stuk land genaamdhet Broeckgen, gelegen aan de Rijsdijck in de heerlijkheid Roon; begrensd ten oosten door de Koedoot, ten zuiden Arien Petersz Roonaer en Bastiaen Lenaertsz Wercker, ten noorden NeeltgenWillemsdr weduwe van Jan Petersz de Raet. Nog een stuk land in het ambacht van Nieuwerkerk gemeen met Neeltgen Jansdr, weduwe van Bastiaen Petersz Spruyt aan de Sgravenwech.
 • Schiedam, 1638 200øPenning Anno 1638 Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubois, Oud Archief Schiedam, invnr. 1451. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. Fol. 54: Rooden (Rhoon): De weduwe van Jan Pietersz. de Raet 160-00-00
 • Schiedam, 29 apr 1638 Gemeentearchief Schiedam: O.N.A. inv. no. : 755 blz. : 414, archief notaris Joris Nieuwpoort te Schiedam, Compareert Joncker Willem van Muijlwijck, met zijn zuster Joffrouw Maria van Muijlwijck, als principaelen, als mede Jan Lambrechts van den Hardenberch, als borg en mede als principael, enverklaerden wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Neeltge Willems de Raet, weduwe, wonende ’in Borden’ [Roden=Rhoon], de somma van 2400 gulden. In de marge verklaart Mr. Heijndrick Hoinct,advocaat, dat deze schuld 30 april 1639 is vereffend.
 • Rotterdam, 10 jun 1638 ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam, Inventarisnummer 326, Aktenummer/Blz. 160/344, Notaris Arent van der Graeff Cornelis Jansz de Raet en Marie de Raet, weduwe van Gerrit Pietersz Velsenaer, mede als gemachtigden van Neeltjen Willemsdr, weduwe, hun moeder te Rhoon, verhuren aan Cornelis Dircxsz van Beyerlant een hoeve land, groot 46 gemeten, gelegen inde Westenrijksche Polder in de jurisdictie van der Neusen in Vlaenderen met een huis en schuur voor de tijd van 7 jaar. Huur 483 gulden per jaar.
 • Rotterdam, 17 jul 1640 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 152; Aktenummer/Blz. 148/212: Notaris Adriaan Kieboom Willem Jansz op Hoochvliet bekent schuldig te zijn aan Neeltge Willems, weduwe van Jan Pietersz de Raad, wonende in de heerlijkheid van Roon 300 gulden, die hij uit hands van Cornelis de Raadtontvangen heeft. Cornelis Cornelisz Jongebroer stelt zich borg.
 • Rotterdam, 23 feb 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 74/110 Notaris Adriaan Kieboom Pieter Cornelisz Goutswaert wonende in het land van Middelharnis bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Neeltge Willems, weduwe van Jan Pietersz de Raedt. Zijn borg: Willem Jansz Guyze in deOppert.
 • Poortugaal, 16 may 1644 Poortugaal ORA 1/24, 16-05-1644: Neeltje Willems, weduwe van Jan Pietersz. de Raadt, wonende Rhoon, koopt een jaarlijkse rente. [in de marge] 27-11-1655: compareert Pieter Willemsz. de Raadt en verklaart mede namens zijn zwager Arien Bouwens Roobol, zijn broer Jacob Willemsz. de Raadt en zijn zuster Aagje Willems deRaadt, wed. van Arien Pietersz. Ronaer, die deze brief is aangekomen door het overlijden van hun moeder Neeltje Willems de Raadt (!) dat de rente afgelost is.
 • Rotterdam, 20 may 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 66/99 Notaris Adriaan Kieboom Willem Walingse op de Hye bekent 1.300 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltgen Willems wed. van Jan de Raet. Zijn borgen: Huybrecht Jansz Cock en Leendert Hubrechtsz de Visser mede op de Hije wonende. Naschrift: 10/05/1644 is deze 1.300 gulden afgelost aan Pieter Ronaer.
 • Rotterdam, 14 dec 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 176/253 Notaris Adriaan Kieboom Cornelis Cornelisz Loosgen bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Neeltge Willems wed. van Jan Pietersz de Raedt en door Pieter Heyndricksz Ronaer aan hem overgedragen. Bastiaen CorneliszLoosgen stelt zich borg.
 • Rotterdam, 1 may 1646 ONA Rotterdam, Inventarisnummer 392, Aktenummer/Blz. 15/27, Notaris Jacobus Delphius Pieter Jans de Raet, wonend in Rhoon, Arijen Pieters Rhonaer, man van Areaentgen Jans de Raet, wonend in Rhoon, Pieter Rhonaer, brouwer te Delft, en Coenraet Hollaer, man van Neeltgen Jans deRaet, erfgenamen van Neeltgen Willems, weduwe van Jan de Raet, overleden in Rhoon, leggen een verklaring af op verzoek van Maertgen Jans de Raet, weduwe van Gerrit Pieters Velsenaer, wonend inRhoon. Zij verklaren dat Maertgen als deel in de erfenis een brief van 2000 gulden heeft ontvangen, staande op het comptoir van de gemeene lantsmiddelen.

Andere kinderen:

 • Willem, ca. 1584, Poortugaal - 8 november 1632, Poortugaal
 • Cornelis ca. 1588, Rhoon - ca. 1655
 • Ariaantje, ca. 1593, Rhoon - 25 april 1653, Rhoon
 • Neeltje, ca. 1595, Rhoon
 • Maartje, ca. 1597, Rhoon - > 14 oktober 1654
 • Aagje, ca. 1599, Rhoon - < oktober 1626
 • Neeltje, ca. 1601, Rhoon - 21 november 1667, Rhoon

De tekst op haar grafzerk : "Hier leyt begraaven Neeltien Willemse de huysvrou van Jan Pieterse de Raet, oud 85 jaren. Sterft den 7 Maart 1645".

Op haar grafzerk staat een familiewapen afgebeeld met daarop "in een zwart veld een zilveren gekroonde klimmende leeuw, goudgenageld". Ditzelfde wapen is te samen met dat van haar man De Raet terug te vinden op een wapenbordje (uit 1580?) in de trouwzaal van het stadhuis te Haarlem (!).

Gaasbeek is de hoofdplaats van een gelijknamige heerlijkheid in Brabant ten zuidwesten van Brussel. In 1235 werd Godfried van Leuven, zoon van hertog Hendrik I van Brabant en broer van Hendrik II, heer van Gaasbeek. Hij voerde hetzelfde wapen als Neeltje Willems van Gaesbeeck. Een erfdochter bracht Gaasbeek aan het geslacht Horne. Zo is in 1510 Maximilliaen van Hoerne tevens heer van Gaesbeecke. Door huwelijk van Jeanne van Horne met Gijsbert van Abcoude ging de heerlijkheid over naar het geslacht Abcoude. In 1434 was Jacob, heer van Gaesbeeck, ook heer van Abcoude, Putten, Strijen, Cranendonck en Eindhoven. Vermoedelijk is Neeltje aan deze families verwant.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Gabriel Willems
geboorte: ~ 1490
overlijden: 1566?
Maartje Kolijns
geboorte: ~ 1495
grootouders
Ouders
Willem Gabriels van Gaasbeek
geboorte: ~ 1525
overlijden: 1566
Neeltje Floris
geboorte: ~ 1530
Ouders
 
== 3 ==
Jan Pieters de Raad
geboorte: ~ 1555
overlijden: 24 januari 1620
begrafenis: > 24 januari 1620, Rhoon
Neeltje Willems van Gaasbeek
geboorte: ~ 1560, Rhoon
overlijden: 7 maart 1645, Rhoon
== 3 ==
Kinderen
Lijsbeth Wouters Verduin
geboorte: ~ 1590, Charlois
Huwelijk: Pieter Jans de Raad
begrafenis: 26 december 1655, Rotterdam
Pieter Jans de Raad
geboorte: ~ 1585, Rhoon
Huwelijk: Lijsbeth Wouters Verduin
overlijden: < 18 december 1649, Charlois
Kinderen
kleinkinderen
Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde)
geboorte: 1619?, Ridderkerk
Ondertrouw: Ariaantje Pieters de Raadt , Ridderkerk
Huwelijk: Ariaantje Pieters de Raadt , Ridderkerk
overlijden: > 4 februari 1675, Katendrecht
Ariaantje Pieters de Raadt
geboorte: 1618?, Rhoon
Ondertrouw: Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) , Ridderkerk
Huwelijk: Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) , Ridderkerk
overlijden: 1 februari 1675, Charlois
begrafenis: 4 februari 1675, Charlois
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen