As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Pieter Willems van Slingeland * ~ 1400 † 1454 ? 1456

Van Rodovid NL

Persoon:129175
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Slingeland
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Pieter Willems van Slingeland
Ouders

Willem Jans van Slingeland [Slingeland] * ~ 1375 † < 13 augustus 1440

Gebeurtenissen

~ 1400 geboorte:

Huwelijk: Mariken Adriaens [?] * ~ 1410 † > 1456

~ 1425 geboorte van kind: Oud Alblas, Jan Pieters van Slingeland [Slingeland] * ~ 1425 † 15 juni 1471 ? 23 mei 1472

1454 ? 1456 overlijden:

Notities

Andere kinderen:

  • Claes, ca. 1425 - < 1467
  • Hendrick, ca. 1425 - < 1503


  • 13 aug.1440: Pieter van Slingelant Willemsz. "verwilkoerde"(=verplichtte zich) van de 11 morgen land met toebehoren gelegen tot Alblas "in Willem van Slinghelants huys weer" aan Mattheeus Heynricxsoen's kinderen, met name Lijsbeth en Adryaen, waar moeder van was Clarisse Willems van Slinghelantsdochter , die hen bij dode van Jan van Slingelant hun oom zijn bestorven" dat hij hem daer off verscoer(?) doen sal zijn aandeel van vier marghen lants die hem toebehoren ghelegen ghemeen metten XJ marghen voerscr. (Aktenboek II; GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 2142).
  • 1449: vermeld inde rekening van het Sint Pontiaansgilde (gilde van de wantsnijders en lakenkopers) te Dordrecht, onder de uitgaven: "Item voir onsen pand te lossen, die voir Peter van Slunglant gehaelt waren, 2 stuver".(J.C.Overvoorde, 'Rekeningen van de Gilden van Dordrecht (1438-1600)', in Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap,III,6 (1894),p.13).
  • 26 juni 1450 ("des anderen daghes nae Sinte Jansdach baptiste") Peter van Slinghelant beleend met de helft van 4 morgen land in Oud-Alblas, in de hoefslag op de westerse kant aan de zuidzijde van de Alblas, met de huisinge die daar nu ter tijd op staat of zal staan; belend ten oosten de begijnen van Dordrecht, ten westen Claes Ghijsbrechtsz.; te "verhe(e)rgewaden" met een zwaan of 10 schell. Hollands. Behoudens lijftocht van joffr. Lijsbeden, vrouw van Willem van Slingelandt Willemsz., "dat wij heur gegeven hebben te besitten ende te ghebruijcken".(ARA, Heerlijkheid Langerak 58, fol.111; zie ook J.C.Kort, 'Repertorium op de lenen van Langerak', Ons Voorgeslacht 31 (1976), p.1-21 ald. p.3).
  • 13 juli 1450: Pieter van Slingeland Willemsz. beleend met de helft van 8 morgen land, "mits alsulke tymmeringe ende huysinge als dair op staet", gelegen in de jurisdictie van Alblas, hem aangekomen bij dode van Willem Janz. zijn vader, die het leen van de hofstede van Arkel hield, waarna Pieter van Slingelant genoemd leen opdraagt aan Ocker Jansz' zoon.(ARA, Graven van Holland 716, Arkel fol.8; zie ook: Kort, 'Reportorium lenen Arkel in de Alblasserwaard',p.64).
  • 25 mei 1452 (Sinte Urbanusdach): Pieter van Slingelandt draagt op aan Ocker Jansz. de helft van 4 morgen land in Oud-Alblas, in de hoefslag op de westerse kant aan de zuidzijde van de Alblas, met alzulke huizinge als daar nu op staat: belend ten oosten en westen Ocker Jansz. Tevens compareerde joffr. Lijsbet Willems van Slingelant's weduwe, en Ot Willemsz.van Slinglandt, haar zoon, "hebbende ons mede overgegeven op dese selve tijt all alsulcke lijfftucht ende recht als zij ontfanghen hadden van heeren Johan van Langeraeck, als die mannen van leen wijsden".(ARA, Heerlijkheid Langerak 58, fol.111; zie ook: Kort, 'Repertorium lenen Langerak',p.3).
  • 7 maart 1452: Voppe Gherijtssoen en Pieter Gherijtssoen, gebroeders uit IJsselmonde, zijn 700 gouden Bourgondische schilden schuldig aan Michyell Adriaenssen: borgen zijn: Gillis Jansz., Jannes Pieterssoen, Pieter Cleisz. en Pieter van Slingelant Willemsz.(Aktenboek II, GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 3069).
  • 24 okt.1454: Pieter Willemsz. van Slingelant belooft 3 pond 16 stuivers en 9 duiten groot Vlaams te betalen aan Adelis Adelisz. van Nijmegen.(Aktenboek II, GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 3166).
  • 9 aug.1454: Pieter Willemsz. van Slingelant belooft Ghijsbrecht Wijninck van Wesel terstond te geven 18,5 vierendeel "wijns" voor zoveel als hij die wijn van hem gekocht heeft en dat in mindering van de 6 pond groot Vlaams als hij voorsz. Ghijsbrecht schuldig is.(Aktenboek II; GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 3156).


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
grootouders
Ouders
Otto Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1370
overlijden: < 9 augustus 1401
Willem Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1375
overlijden: < 13 augustus 1440, Oud-Alblas
Ouders
 
== 3 ==
Mariken Adriaens
geboorte: ~ 1410
Huwelijk: Pieter Willems van Slingeland
overlijden: > 1456
Pieter Willems van Slingeland
geboorte: ~ 1400
Huwelijk: Mariken Adriaens
overlijden: 1454 ? 1456
== 3 ==
Kinderen
Vroomken Walichs
geboorte: ~ 1430
Huwelijk: Jan Pieters van Slingeland
overlijden: > 23 juli 1483
Jan Pieters van Slingeland
geboorte: ~ 1425, Oud Alblas
Huwelijk: Vroomken Walichs
overlijden: 15 juni 1471 ? 23 mei 1472, Dordrecht
Kinderen
kleinkinderen
Hillegond Aerts Willems
geboorte: ~ 1460
Huwelijk: Jan Jans van Slingeland
overlijden: < 1527
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen