As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Jan Pieters van Slingeland * ~ 1425 † 15 juni 1471 ? 23 mei 1472

Van Rodovid NL

Persoon:129184
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen van Slingeland
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Jan Pieters van Slingeland
Ouders

Pieter Willems van Slingeland [van Slingeland] * ~ 1400 † 1454 ? 1456

Mariken Adriaens [?] * ~ 1410 † > 1456

Gebeurtenissen

~ 1425 geboorte: Oud Alblas

Huwelijk: Vroomken Walichs [?] * ~ 1430 † > 23 juli 1483

~ 1455 geboorte van kind: Jan Jans van Slingeland [van Slingeland] * ~ 1455 † 1494?

15 juni 1471 ? 23 mei 1472 overlijden: Dordrecht

Notities

  • Heemraad van de nieuwe bedijking voor Maasdam (1456) en ingeland in de 'uiterlanden' aldaar (1461, 1471), raad van Dordrecht (1462)
  • 6 mei 1456: heemraden binnen de nieuwe bedijking voor de Maasdam, onder andere Jan van Slingeland, verklaren dat in 1448 overeengekomen is dat de sluis in Monnikenland zal blijven liggen zolang dijkgraaf en heemraden dit goeddunkt. (Hoek, 'Acten Zuid Holland klooster Nieuwlicht',p.165.).
  • 15 juni 1461: Jan Pietersz. van Slingelandt, een van de verweerders contra Gerrit van Assendelft, in een geschil betreffende de uiterlanden geleven voor Maasdam. (Polder Oost-Zomerland 95a).
  • 22 juni 1462: "op den 22.dagh in Junio soo is dat gerechte te Dordrecht verset, by den Heere van Bergen op ten Zoom, heer Adriaen Bogel Heere van Breda, Jacob Pot, Mr.Anthonis Michielsz. en de Mr.Jan Brant, als des ghemachtighde van de Grave van Oestervant, alsoo sy alle van de voorsz. des gemachtigde ware(n) van onse genadige Heer van Charloys, die (...) des gemachtigt was van onse genadige Heer van Bourgoigne, sijn Heer vader"; raden: onder andere Jan van Slingelant Pietersz. (Van Beverwijck, 't Begin van Hollant in Dordrecht, p.199/200.).
  • 1464: Otto van Gellicum Nikolaasz., beleend met 3 morgen land in Babilonienbroek in het land van Altena in de hoeve Dommelen, strekkende van de achterste dwarssloot tot de Midgraaf; belend ten oosten: heer Jan van Slingeland .(Kort, 'Repertorium lenen hofstede Dussen'.p.348).
  • 25 jan.1466(=1467): Barbara Jan Weijnssoensdochter verklaarde uit vrije wil dat zij niets van haar goederen verkopen zal, dan bij goeddunken van Jan Pietersz.van Slyngelant, Mon Hugez. en Dirc Woutersz. tot Alblas.(Aktenboek II; GAD,oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 3816).
  • 26 nov.1467: Jan van Slinglant Pieterszoen heeft "goet tijts vertoghen na den rechte vander stede" van de erfenis die hem aangekomen mocht zijn bij dode van Claes Pietersz., zijn broeder.(Aktenboek II,GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14, akte 3860).
  • 13 juni 1471: Jan Pietersz. van Slingeland, ingeland van de "uijterlanden" gelegen voor Maasdam, genoemd in de sententie voor het Hof van Holland in de zaak die Gerrit van Assendelft nomine uxoris voerde contra de ingelanden. (Polder Oost- en West-Zomerland 255).
  • 15 juni 1471: vonnis door het Hof van Holland in het proces van Gerijt heer van Assendelft, eiser, contra Gillis Adriaensz., Jan Schoer Willemsz., Jan van Slingelant Pietersz., Cornelis Buijs Jansz., Jan van Muijlwijck als voogd van de onmondige kinderen van Gerijt van Muijlwijck, Joost van Muijlwijck, Rutger van der Haer als voogd van de kinderen van Dammes Willemsz., Joost Adriaensz., Pieter Pietersz.,Ocker Pietersz.,Heyndrick van Overstege en Willem Boudijnsz., erfpachters, verweerders; verweerders worden in hun erfpacht van de uiterwaarden voor de Maasdam gehandhaafd.(Register polders Heinenoord; GAD; oud stadsarch.Dordrecht 634,fol.32; regest 439).
  • 17 juni 1472: Jacop van Slingelant Jansz. bij de burgemeester en de "goede luijden vanden gerechte" en bij goedduken van de vrienden bevolen in de voogdij van zijn broeders Dirck en Jan, onmondige kinderen van Jan van Slingelant Pietersz.; borgen zijn: heer Andries Walichsz., priester en Pieter Heynricxz., "die scoe(n)maker".(Aktenboek III; GAD, oud stadsarch.Dordrecht 15, akte 170).


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Otto Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1370
overlijden: < 9 augustus 1401
Willem Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1375
overlijden: < 13 augustus 1440, Oud-Alblas
grootouders
Ouders
Pieter Willems van Slingeland
geboorte: ~ 1400
Huwelijk: Mariken Adriaens
overlijden: 1454 ? 1456
Mariken Adriaens
geboorte: ~ 1410
Huwelijk: Pieter Willems van Slingeland
overlijden: > 1456
Ouders
 
== 3 ==
Vroomken Walichs
geboorte: ~ 1430
Huwelijk: Jan Pieters van Slingeland
overlijden: > 23 juli 1483
Jan Pieters van Slingeland
geboorte: ~ 1425, Oud Alblas
Huwelijk: Vroomken Walichs
overlijden: 15 juni 1471 ? 23 mei 1472, Dordrecht
== 3 ==
Kinderen
Hillegond Aerts Willems
geboorte: ~ 1460
Huwelijk: Jan Jans van Slingeland
overlijden: < 1527
Kinderen
kleinkinderen
Jacob Aert Hendricks
geboorte: ~ 1485
Huwelijk: Cornelia Jans van Slingeland
overlijden: < 27 juni 1527, Zwijndrecht
Cornelia Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1490
Huwelijk: Jacob Aert Hendricks
overlijden: 20 augustus 1587
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen