As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Cornelia Jans van Slingeland * ~ 1490 † 20 augustus 1587

Van Rodovid NL

Persoon:129188
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen van Slingeland
geslacht vrouw
Volledige naam bij geboorte Cornelia Jans van Slingeland
Ouders

Jan Jans van Slingeland [van Slingeland] * ~ 1455 † 1494?

Hillegond Aerts Willems [Crayestein] * ~ 1460 † < 1527

Gebeurtenissen

~ 1490 geboorte:

Huwelijk: Jacob Aert Hendricks [?] * ~ 1485 † < 27 juni 1527

1517? geboorte van kind: Dordrecht, Margaretha Jacobs Wenssen [Wenssen] * 1517? † 1597

20 augustus 1587 overlijden:

Notities

Andere kinderen:

 • Adriaen
 • Jan
 • Hillegond

Cornelia wordt in 1495 vermeld als onmondig kind. Bij haar overlijden wordt haar hoge leeftijd (ze is ongeveer 100 jaar oud geworden) vermeld: 'seer out'.

 • 5-6-1527: de erfgenamen van Jacob Aertsz. belend in West-Barendrecht.
 • 11 juli 1543: Adriaen Hallincq Jansz. verkoopt aan Evert Gheritsz. houtkoper een losrente van 12 carolus guldens, verzekerd op een huis en erf staande op de Nieuwe haven, aan de ene zijde belend aan Cornelia van Slingelant, Jacob Aertsz. weduwe.(GAD,oud recht.arch.Dordrecht 695, fol.34 akte 94).
 • 5-2-1543(=1544): Cornelis Oem Cornelisz., verkoopt aan Jan Adriaen Foppenz., houtkoper: een huis bij het Manhuijsstraetgen, gelegen tussen het huis van Jan Ockersz. die metselaer, aan de ene zijde, en het huis van Cornelia van Slingelant, aan de andere zijde.
 • 26 april 1547: Cornelia van Slingelant is borg voor haar schoonzoon("zwager"") Cornelis de Jonge. (GAD, oud recht.arch.Dordrecht 695 fol.94, akte 516), bij de verkoop van een huis aan Cornelis Adriaensz. Halfbier.
 • 22-6-1551 Cornelia van Slingelant, weduwe van wijlen Jacob Aertsz., heeft haarzelf geinstitueerd als borge voor Jan Wenssen Jacopsz., haar zoon, in de zaak die Jan Wenssen als eiser voor het Hof van Holland heeft op en tegen Jannetgen Verschoer. (GAD, oud recht.arch.Dordrecht 721,fol63vo, akte 354),
 • 10-6-1550: Joost Jorisz. bekende dat hij verkocht heeft aan Neeltje Jansdr. te Dordrecht: 4 gouden Car.gld met een jaarlijkse losrente van 16 penn.
 • 1552: Cornelis van Driel Claesz., schepen in wette, als man en voogd van Grietken Jacobsdr., Jan Wenssen, Mr. Adriaen Wensen, advovaat voor het Hof van Holland, Aert Wenssen en Cornelis de Jonge als man en voogd van Hillegont Jacobsdr. tezamen erfgenamen van Jacob Aertsz., compareren te Dordrecht. (Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 1900,p.211-212)
 • 1557 'Neeltgen, Jacob Aertsz. wedue tot Dordrecht' was samen met haar dochter Grietgen (Wenssen) eigenaresse van 3 morgen land in Nieuw-Reijerwaard, in 'Neel Damen houff van XII mergen'(), ook wel 'Daem Cornelisz.XII mergen' genaamd. Rond 1557/1580 stonden deze 3 morgen land in 'Neel Damisz. 12 mergen' op naam van Jacob Muijs, ontvanger generaal te Delft.
 • 1561: vermeld onder Nieuw-Reijerwaard, in 'Daem Cornelisz.XII mergen': Daem Cornelisz. (...)bruyct van Neeltgen, Jacob Aertsz. wedue tot Dordrecht ende van Grietgen haer dochter III mergen lants'. (Ons Voorgeslacht no.488, december 1997).


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
Jan Pieters van Slingeland
geboorte: ~ 1425, Oud Alblas
Huwelijk: Vroomken Walichs
overlijden: 15 juni 1471 ? 23 mei 1472, Dordrecht
Vroomken Walichs
geboorte: ~ 1430
Huwelijk: Jan Pieters van Slingeland
overlijden: > 23 juli 1483
Feije
geboorte: ~ 1430
grootouders
Ouders
Hillegond Aerts Willems
geboorte: ~ 1460
Huwelijk: Jan Jans van Slingeland
overlijden: < 1527
Ouders
 
== 3 ==
Jacob Aert Hendricks
geboorte: ~ 1485
Huwelijk: Cornelia Jans van Slingeland
overlijden: < 27 juni 1527, Zwijndrecht
Cornelia Jans van Slingeland
geboorte: ~ 1490
Huwelijk: Jacob Aert Hendricks
overlijden: 20 augustus 1587
== 3 ==
Kinderen
Cornelis Claes van Driel
geboorte: ~ 1505, Zwijndrecht
Huwelijk: Margaretha Jacobs Wenssen
overlijden: 14 januari 1555, Dordrecht
begrafenis: Dordrecht, familiegraf in de grote kerk
Margaretha Jacobs Wenssen
geboorte: 1517?, Dordrecht
Huwelijk: Cornelis Claes van Driel
overlijden: 1597, Dordrecht
Kinderen
kleinkinderen
Cornelis Anthonis van der Giessen (Lodewijks)
geboorte: ~ 1540
Huwelijk: Niesken Cornelis van Driel
overlijden: 1584 ? 1587, Hendrik Ido Ambacht
Niesken Cornelis van Driel
geboorte: ~ 1540
Huwelijk: Cornelis Anthonis van der Giessen (Lodewijks)
overlijden: 23 april 1623, Hendrik Ido Ambacht
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen